Natalija Gjić je rojena v Slovenj gradcu, 1994.
Trenutno končuje študij fotografije na Visoki šoli za storitve v Ljubljani. Ukvarja se s sodobnim plesom, fotografijo in videografijo ter združevanjem le teh.

»Ogledalce, ogledalce na steni…« je avdio-vizualna inštalacija, ki posameznika (gledalca) postavlja v neprestani interaktivni odnos in ga opredeljuje kot bistveno komponento dela. Ob enem je posameznik v konstantnem odnosu s samim sabo, saj je postavljen pred okroglo ogledalo, ki zrcali njegov obraz. Okoli zrcaljene podobe je projicirano vizualno delo (video), ki s pomočjo avdia posameznika pelje skozi različne segmente, stanja. Tako odsev lastne podobe omogoča posamezniku spremljanje lastnega izkustva in njegovega odziva na različne avdio-vizualne dražljaje, ob enem pa ga konstantno spodbuja k njegovemu samozavedanju. Vzporedno poteka igra oblik, svetlobe in zvoka, ki povzroča nihanje med centralizacijo in de-centralizacijo posameznika znotraj izkušnje. Pravzaprav sama inštalacija stremi k posemanju okolice in življenskih izkustev, ki jih prevede skozi zvok in sliko.
Tu je avtoričina želja ozavestiti posameznika njegove lastne percepcije resnice ter njegovega vpliva na okolje.

Natalija Gajić se na področju sodobnega plesa redno udeleževala plesnih srečanj in tekmovanj kot sta Festival Živa in Opus (večkratna prejemnica bronastih in srebrnih priznanj), prejela je tudi zlato značko Mete Vidmar za več kot 15 let plesnega ustvarjanja. Trenutno ustvarja pod okriljem Plesnega studia Erato.

V zadnjem času se Natalija vse bolj usmerja tudi v raziskovanje zmožnosti lastnega vokala in zvoka nasploh.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *