Pšenica Kovačič, ilustratorka, avtorica stripov, slikarka in oblikovalka vidnih sporočil je avtorica z močnim in samosvojim ustvarjalnim potencialom. Vse, kar ustvarja na slikovni ploskvi, je odraz njene subtilne percepcije, njenega odnosa do narave, do človeka in živali. V ustvarjalni fokus še posebej postavlja figuro, a ne zanima je zgolj njena zunanjost. Vselej jo pojmuje kot spoj telesa in duha, fizisa in psihe, zunanjega in notranjega. Avtoričina hotenja, čutenja, misli in čustvena stanja se utelešajo v geste oz. linije, v oblike in barve in se odslikavajo tudi v kompozicijskih zasnovah. Vsa njena ustvarjalna dejanja imajo poleg likovnega pomena in vrednosti tudi globoko sporočilnost.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *